Gyermekes családok

Családipótlék csak adószámmal

2016 január 1-jétől csak adóazonosító számmal jogosult családi pótlékra. Az új szabály minden olyan gyermekre érvényes, aki után családipótlék jár!

Milyen számokat kell benyújtani?

A családi kasszánáll írásban két adószámok kell benyújtani: a gyermekét és azon szülőét, aki a családi pótlékot igényelte.

Hol találják a szülők ezt az adószámot?

Az adóazonosító szám egy tizenegy jegyü szám, mely egész életén át, lakóhelyének és családi állapotának változásától függetlenül érvényben marad.

Itt található:

 • az adóigazolásán (magánvállalkozók adóigazolásán illetve adónyilatkozatán ez a szám TIN =Taxification Identification Number névvel jelenik meg)
 • 2008 óta újszülöttek esetében postai úton kézbesítik
 • a szülök adóbevallásán

Ha adóazonosító számát nem találja, ezúton kérheti megadását:

 • email útján info@identifikationsmerkmal.de
 • levélben ezen a címen: Bundeszentralamt für Steuern, Referat St II 3 in 53221 Bonn vagy
 • direkt a Szövetségi Központi Adóhivatal honlapján

Mit tehetnek azon szülők, akik nem biztosak abban, hogy adóazonosító számuk már a hivatal rendelkezésére áll?

A családipótlék igyénylésére szolgáló nyomtatvány már évek óta kéri az adóazonosító számot is. Ezért sok esetben a hivatal rendelkezik már az adóazonosító számmal. Azon szülőknek, akik biztosak abban, hogy az adóazonosító számot megadták, nem kell semmit tenniük. Azon szülők, akik nem biztosak abban, hogy az adóazonosító számot megadták e vagy sem, a biztonság kedvéért kézbesítsék írásban az illetékes hivatal címére a kért számot.

Mi történik, ha az adóazonosító szám nem kerül megadásra?

A 2016os évben született gyermekek szülei adóazonosító szám nélkül nem jogosultak családi pótlékra. Azon szülők, akik már most családi pótlékfizetésére jogosultak, továbbra is megkapják ezt a járulékot, mivel az adóazonosító szám megadásának végső határideje nem került megszabásra. Ennek ellenére értesítse minnél hamarabb az illetékes hivatalt az adóazonosító számáról, mivel a családi kasszák 2016 januárjától adott esetben a kifizetett családipótlékot visszaigényelhetik.

Óvoda

Gyermekeknek törvényben megszabott joguk van óvodai elhelyezésre. Óvodai elhelyezésre szóló igénylését (kommunális óvoda esetében) az Ifjúságvédelmi és családügyi hivatalban (Amt für Jugend und Familie) adhatja be.

Amt für Jugend und Familie – Abt. Kindertageseinrichtungen

Moritzhof / BVZ I, Bahnhofstraße 53, 09111 Chemnitz

Telefon: +49 371 488 5121

Fax: +49 371 488 5196

Az óvodai elhelyezésre szóló kérelmét és további információkat itt talál:

http://vis.stadt-chemnitz.de/eap/leistungen/de/leistung.itl?id=76ba6793-907d-4b5c-8d6a-d564b3b1aa1b

Iskola

Szászországban a § 26 Abs. 1 Szász Iskolatörvény (Sächsische Schulgesetz) alapján minden gyermek és fiatal iskolaköteles, akinek bejelentett lakhelye vagy rendszeres tartózkodási helye vagy pedig képzési vagy munkahelye Szászországban található.

Ískolai regisztráció

Minden gyermeket, aki az adott év június 30-ig a hatodik életévét betölti, kötelezö szülei vagy gondviselöi által az adott körzet iskolájába bejelenteni. Azok a gyermekek, aki az adott év július 1-e és szeptember 30-a között születtek, a szülök/gondviselök kívánságára írásos formában bejelenthetök. A korai iskolai regisztrációra vonatkozó kérvény a kerülethez tartozó iskola igazgatójához címzendö.

Fontos információk:

 • Az iskolai regisztrációhoz minden szülöi felügyeletti joggal rendelkezö személy aláírására szükség van. A gyermeküket egyedül nevelő szülőknek bizonyítani kell, hogy a másik szülö nem jogosult aláírásra.
 • Az iskolai regisztráció akkor is a kerülethez tartozó iskolában történik, ha a szülők/gondviselök gyermeküket egy másik, esetleg magániskolába szeretnék beiskolázni.

Külföldi illetve külföldröl bevándorolt német származású gyermekek integrációja

A szászországi iskolákban felvételre kerülö külföldi illetve külföldröl bevándorolt német származású gyermekek lehető leggyorsabb integrációja érdekében a 90es évek óta egy speciális koncepció szabályozza iskolai felvételüket. Ez az úgynevezett Száz koncepció, mely a bevándorlók iskolai integrációját az előkészítő csoportokban, előkészítő osztályban valamint előkészítő szakmai képzésszempontú osztályban pontosan leírja, a német nyelvet idegennyelvként tanulók szász tantervébe 2000/2009 általános részként került beépítésre.

A Szász Állami Oktatási Minisztérium (Sächsische Staatsministerium für Kultus) az általános, közép és szakmunkásképzö iskolákban tanuló külföldi bevándorlókra vonatkozó adminisztratív szabályozásának értelmében az emigráns tanulók iskolai integrációja 3 szakaszban folyik:

 1. Német mint idegennyelv oktatás elökészítö osztályokban (néhány kiválasztott általános- és középiskolában),
 2. Német mint idegennyelvoktatás elökészítö osztályokban valamint részleges integráció normál osztályokban (néhány kiválasztott általános- és középiskolában) és
 3. Integráció normál osztályokban extra német nyelvoktatással, különösképpen német mint oktatási nyelv, 0,4 óra diákonként.

Az erre az említett koncepcióra épülö német nyelvoktatás lehetővé teszi, hogy az iskola oktatási küldetésének eleget tudjon tenni; vagyis hogy minden gyermeket nemi hovatartozásától, vallásától és származásától függetlenül és képességeinek megfelelöen optimálisan fejleszthessen.

Német nyelvi elökészítö osztályok Chemnitzben:

Àltalános iskola

Charles-Darwin-Grundschule

Alfred-Neubert-Str. 25, 09123 Chemnitz

Telefon: 0371 26602-0

Fax: 0371 26602-20

Középiskola

Georg-Weert-Mittelschule

Uhlandstr. 2-4, 09130 Chemnitz

Telefon: 0371 43227-0

Email:    gb@weerth-ms.c.shuttle.de

vagy

Mittelschule am Flughafen

Straße Usti nad Labem 277, 09119 Chemnitz

Telefon: 0371 27120-0

Fax: 0371 271202-16

Szakmunkásképésre elökészítö osztály

BSZ für Gastgewerbe, Ernährung und Hauswirtschaft

Arthur-Brettschneider-Straße 17, 09113 Chemnitz

Telefon: 0371 37436-0

Fax: 0371 37436-42

Email:    kontakt@bsz-chemnitz.de

A Szász Oktatási Hivatal regionális irodái a régió oktatási feltételeire vonatkozó kérdésekben partnerek. Koordinátor Chemnitzben:

Information

Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Chemnitz

Koordinator für Migration: Frau Gudrun Enger

Annaberger Straße 119, 09120 Chemnitz

Tel.: 0371 5366-252

Fax: 0371 5366-497

gudrun.enger@sbac.smk.sachsen.de