Munkavállalás

Az EU- és az EGT-országokban minden más tagállambeli polgár a célország állampolgáraival egyenlő feltételek mellett vállalhat munkát illetve alapíthat vállalkozást, tehát nem kell munkavállalási engedélyt igényelnie. A kedvezmény továbbá vonatkozik a közösségi munkavállaló, illetve vállalkozó tagállambeli polgár egyes családtagjaira is, mégpedig függetlenül attól, hogy milyen állampolgárok (pl. egy magyar állampolgár afrikai házastársa ugyanúgy munkavállalási engedély nélkül vállalhat munkát Németországban, mint a magyar fél maga, de Magyarországon továbbra is a rendes idegenrendészeti és munkavállalási előírások vonatkozhatnak rá, tehát szüksége lehet munkavállalási engedélyre). Magyarország állampolgárai 2011 óta munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak bárminemü munkát Németországban. Ez a munkaközvetítö iroda engedélye nélküli munkavállalási jog vonatkozik a házastársra, azonos nemű partnerre, a gyermekekre és a család többi tagjára is, akkor is, ha ezek nem egy EU-tagállam állampolgárai.

Fontos: ha Németországban él és dolgozik, szüksége van egy folyószámlára  fizetése és lakbérje átutalására egy banknál vagy egy takarékpénztárnál (Sparkasse). A rendszeres átutalásokhoz a legegyszerübb egy állandó megbízást (Dauerauftrag) kiállítani. A számla megnyitásához egy igazolványt vagy útlevelet kell bemutatni, néhany esetben a lakhelyre vonatkozó bejelnetkezési igazolást (Meldebestätigung) is igénylik.

Mit kell tudnia egy magyar munkavállalónak, ha Németországban dolgozik?

Munkaszerzödés

Alapvetően egy munkaszerződés szóbeli formában is érvényes. De  mindig tanácsos egy írásos munkaszerződés megkötése.

Bér

A fizetés minden esetben egy bércédula formájában kerül dokumentálásra. Ezen a bruttó és a nettó fizetés valamint az összes juttatások és levonások részletesen rögzítve vannak. Béren kívüli juttatás lehet például a családi pótlék. A levonások közé többek között a munkanélküli-biztosítás, a nyugdíj-biztosítási és a betegbiztosítás tartoznak. A bér után köteles adót fizetni. Ön a szerzödésben megkállapított bérének kifizetésére jogosult.

Munkaidö

A legtöbb német munkaadónál 40 óras heti munkaidöben dolgoznak a munkavállalók. A munkaidö a munkáltatótól, a feledatoktól és az ipari ágazattól függ. A munkaidö a munkaszerzödésben van megadva. A maximális heti munkaidö 48 órára van korlátozva. A napi munkaidö legfeljebb 10 órára emelhetö fel, ha hat naptári hónapon vagy 24 héten belül átlagosan számított munkanap a nyolc órát nem haladja meg. Ebböl következöen egy rovid, átmeneti idöre vonatkozó lehetséges maximális heti munkaidő 60 óra.

Szabadságra vonatkozó jogosultság

A Német Szövetségi Üdülési törvényalapján a munkavállaló  minimum 24 munkanap fizetett regenerációs szabadságra  jogosult egy naptári évben (6 munkanapos hét esetében). Ha a munkavállaló egy 5 munkanaposnapos hétre szóló munkaszerzödéssel rendelkezik,  akkor  minimum 20 munkanap fizetett regenerációs szabadságra  jogosult egy naptári évben (4 munkanapos hét esetében: 16, 3 munkanapos hét: 12, a 2 munkanapos hét: 8 és az 1 munkanapos hét: 4 munkanap). A törvényben megszabott minimum szabadság  betartása kötelező. Több szabadság természetesen mindig egyeztethetö a munkavállalóval.

Próbaidö és felmondás

Próbaidö két különbözö formában kerülhet szerzödésbe:

  1. A munkavállalóval egy határozott  munkaidöre szóló munkaszerzödés kerül megkötésre. Ebben az esetben a munkaviszony automatikusan a próbaidőszak után véget ér, anélkül, hogy a munkaadó felmond a munkavállalónak. A határozott idöre szóló munkaszerződés egy határozatlan idöre szóló munkaszerzödésbe megy át, ha a munkaszerzödés automatikus  folytatása a próbaidö lejárta után a munkaadó és a munkavállaló között  a munkaszerződésben elöre szabályozásra került vagy a munkaviszony közös megegyezéssel hallgatólagosan kerül folytatásra.

Fontos: Határozott munkaidöre szóló munkaszerzödések mindig írásos formában kell hogy megkötésre kerüljenek, máskülönben a munkaszerödés mindenképpen határozatlan idöre szól. Mivel a határozott idejű szerződések általában csak a felmondási idö betartása mellet bonthatók fel,  ajánlott egy megfelelö felmondási lehetöséget a szerződésben elöre rögzíteni,

  1. A munkavállalóval egy határozatlan  munkaidöre szóló munkaszerzödés kerül megkötésre, mely egy próbaidöre vonatkozó megállapodást is tartalmaz. Ha a munkaszerzödés a próbaidö lejárta után már nem kerül folytatásra, még a próbaidö lejárta elött (legkésöbb a megszabott próbaidö utolsó napján) fel kell mondani.  A próbaidö ideje alatt, de maximálisan csak 6 hónap keretében, mind két szerzödö félre érvényes a rövidebb két hetes felmondási idö 15. vagy hónap végi hatállyal.

A felmondási idö a munkaszerzödésben szabályozandó. A felmondási idöre vonatkozó határidök mindkét fél számára azonosak. A munkáltató nem szüntetheti meg a munkavállalóhoz kötödö munkaviszonyt a következö esetekben: betegség vagy baleset, terhesség, a szülési és a szülői szabadság ideje alatt. A munkavállaló jogosult egy a munkavállalásához kapcsolódó írásbeli értékelés munkaadó általi kiállítására.

A felmondásnak 2000 május 1 óta feltétlenül írásos formában kell a munkaszerzödésben megadott partnerrel szemben történnie. A felmondás formáját tekintve ügyelni kell arra, hogy a felmondás kiállítója  (alulirott) a felmondás kimondására jogosult személy legyen. Ha a felmondást a cég fönöke állítja ki, általában nem lesz  probléma. Ha azonban az ő megbízásából egy másik személy állítja ki a felmondólevelet, akkor ez a felmondás csak az eredeti meghatalmazás egyidejű bemutatása mellett érvényes.

Mi a teendö munkanélküliség esetében?

A munkaközvetítö irodában történö munkakeresöként illetve munkanélküliként történö regisztráció a munkaviszony (azonnali vagy meghatározott idöben történö)  megszünésének ismertté válásával lehetöleg minnél hamarabb (ha lehet, 3 hónappal a munkanélküliség kezdete elött) történjen meg. Ahhoz, hogy munkanélküli ellátást kaphasson, jogosultságát bizonyítani kell.