Skip to content

Projektek

SzóKincs

„SzóKincs” címü projektünk a magyar irodalom és zenemüvészet megismertését tekinti céljának. Neves magyar müvészek érdekes és értékes müveit és a müveik keletkezésére vonatkozó háttérinformációkat mutatjuk be szavalattal színesítve.

1848 március 15.

„Március 15.” projektünket nemzeti ünnepünk évenkénti megünneplésének és az 1848/49-es magyar forradalomra való megemlékezésnek szenteljük.

Gyökeret eresztett Chemnitzben

Az NDK és néhány kiválasztott szocialista országok között kötött szerzödés alapján valaha Karl-Marx-Stadt városában dolgozó külföldi munkásokra emlékezve és a köztük valamint a város között meglévö szoros kapcsolat tiszteletére több más egyesülettel a „Gyökeret eresztett Chemnitzben” projekt keretében fákat ültettünk.

Kiállítás „A Balatontól a Stauseeig. Magyar életutak Karl-Marx-Stadtban/Chemnitzben

Az egyesület elsö projektje „A Balatontól a Stauseeig. Magyar életutak Karl-Marx-Stadtban/Chemnitzben” az NDK és a Magyar Népköztársaság között kötött szerzödés alapján valaha Karl-Marx-Stadtban és környékén dolgozó magyar  munkások történetét dolgozza fel.